Assistansberättigad

Tjänsten personlig assistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan https://assistansblogg.se/.Executive and Personal Assistance | Pepper Administrative Services, LLC |  Virtual Assistant NJ
Är det så att du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
I det första steget, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått ett besked av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har fakturerats innan ditt beslut om personlig assistans.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att hyra in ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det mer generella valet är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av vårdpersonal behöver du ha skickat in en ansökan om assistansersättning innan du harfyllt 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

yasna